site img70a
Prawo karne

Obrona w postępowaniach karnych, karnych-skarbowych oraz wykroczeniowych. Reprezentacja pokrzywdzonych.

site img70b
Nieruchomości

Doradztwo przy obrocie nieruchomościami. Sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności. Sprawy administracyjne.

site img70c
Sprawy rodzinne

Stosunki małżeńskie (rozwody, separacje), stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi (alimenty, władza rodzicielska, kontakty).

 

 

site img70d
Obsługa prawna przedsiębiorców

Doraźne i stałe doradztwo przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Umowy, spory sądowe, windykacja należności.

site img70e
Sprawy cywilne, odszkodowania

Doradztwo prawne, reprezentacja przed sądami, dochodzenie odszkodowań, prawo spadkowe.

site img70f
Prawo pracy

Sprawy rozpoznawane przez sądy pracy. Przygotowywanie i opiniowanie umów i regulaminów pracy.

 

Znajdźmy wspólnie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami a nasza kancelaria pomoże Ci rozwiązać Twoj problem

Kontakt

Aktualności

Prawo pracy październik 28
Prawo pracy

W ramach spraw z zakresu prawa pracy Kancelaria oferuje w szczególności:

Ø  prowadzenie wszelkich spraw przed sądami pracy (m.in. związane z rozwiązaniem stosunku pracy, o wynagrodzenia, o ustalenie treści umowy o pracę, wypadki przy pracy),

Ø  przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów,

Ø  sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy.

Czytaj dalej...
Korzystne dla spadkobierców zmiany w prawie spadkowym. październik 19
Korzystne dla spadkobierców zmiany w prawie spadkowym.

Dnia 18 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Bez wątpienia najważniejszym jej postanowieniem jest zmiana podstawowego sposobu przyjęcia spadku.Przed wejściem w życie powyższej ustawy brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania prowadził do prostego przyjęcia...

Czytaj dalej...
Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego październik 27
Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

Prezydent podpisał dziś ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej uchylono art. 96-98 ustawy - Prawo bankowe, tj. przepisy regulujące instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego. Banki straciły uprzywilejowaną pozycję w dochodzeniu swoich roszczeń i będą musiały w tym celu - podobnie jak każdy inny przedsiębiorca - wystąpić na drogę postępowania cywilnego...

Czytaj dalej...
Koniec rozbieżności co do rozszerzonej skuteczności prawomocnego wyroku uznającego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy listopad 20
Koniec rozbieżności co do rozszerzonej skuteczności prawomocnego wyroku uznającego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy

Uchwałą składu 7 sędziów wydaną dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 17/15 Sąd Najwyższy uznał, że:
​1. Prawomocność materialna wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone wyłącza powództwo o uznanie za niedozwolone postanowienia tej samej treści normatywnej, stosowanego przez przedsiębiorcę pozwanego w sprawie, w której wydano...

Czytaj dalej...