Zakres usług

Sprawy cywilne, odszkodowania

W ramach spraw z zakresu prawa cywilnego Kancelaria oferuje w szczególności:

Ø  prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw mających za przedmiot roszczenia tak majątkowe, jak i niemajątkowe – zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym,

Ø  sprawy spadkowe,

Ø  odszkodowania,

Ø  egzekucja należności.