Zakres usług

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria oferuje zarówno stałą, jak i doraźną obsługę przedsiębiorców działających we wszelkich formach – zarówno przedsiębiorców indywidualnych, działających w formie spółki cywilnej, jak i spółek prawa handlowego.

Kancelaria oferuje doradztwo już na etapie kształtowania przedsiębiorstwa – w szczególności co do najkorzystniejszej formy prawnej przedsiębiorstwa, poprzez ewentualną konstrukcję umowy spółki aż po jej rejestrację we właściwym organie rejestrowym.

Bieżąca obsługa przedsiębiorców realizowana jest w szczególności poprzez sporządzanie i opiniowanie projektów umów, konsultację kwestii prawnych, windykację należności.