Zakres usług

Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne jest działem prawa cywilnego regulującym stosunki prawne w rodzinie – tak majątkowe, jak i niemajątkowe.

W ramach prawa rodzinnego Kancelaria oferuje między innymi zastępstwo procesowe w sprawach:

Ø  rozwodowych,

Ø  alimentacyjnych (w tym o alimenty na rzecz dzieci, na rzecz małżonka, a także o zobowiązanie do przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny),

Ø  dotyczących władzy rodzicielskiej,

Ø  kontaktów rodziców z dziećmi,

Ø  ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa,

Ø  opieki i kurateli,

Ø  przysposobienia,

Ø  ubezwłasnowolnienia.