Aktualności

Koniec rozbieżności co do rozszerzonej skuteczności prawomocnego wyroku uznającego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy

Uchwałą składu 7 sędziów wydaną dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 17/15 Sąd Najwyższy uznał, że:
​1. Prawomocność materialna wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone wyłącza powództwo o uznanie za niedozwolone postanowienia tej samej treści normatywnej, stosowanego przez przedsiębiorcę pozwanego w sprawie, w której wydano...