Aktualności

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

Prezydent podpisał dziś ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej uchylono art. 96-98 ustawy - Prawo bankowe, tj. przepisy regulujące instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego. Banki straciły uprzywilejowaną pozycję w dochodzeniu swoich roszczeń i będą musiały w tym celu - podobnie jak każdy inny przedsiębiorca - wystąpić na drogę postępowania cywilnego...