Aktualności

Korzystne dla spadkobierców zmiany w prawie spadkowym.

Dnia 18 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Bez wątpienia najważniejszym jej postanowieniem jest zmiana podstawowego sposobu przyjęcia spadku.Przed wejściem w życie powyższej ustawy brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania prowadził do prostego przyjęcia...