O kancelarii

O kancelarii

Adwokat Michał Hirniak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Obronił pracę magisterską traktującą o radzie nadzorczej w spółce akcyjnej napisaną pod kierownictwem prof. zw. dra hab. Bronisława Ziemianina. Odbył aplikację adwokacką zakończoną pozytywnym złożeniem egzaminu adwokackiego, zdobywając jednocześnie doświadczenie w renomowanych poznańskich kancelariach. Aktualnie wpisany jest na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie.
Adwokat Michał Hirniak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Obronił pracę magisterską traktującą o radzie nadzorczej w spółce akcyjnej napisaną pod kierownictwem prof. zw. dra hab. Bronisława Ziemianina. Odbył aplikację adwokacką zakończoną pozytywnym złożeniem egzaminu adwokackiego, zdobywając jednocześnie doświadczenie w renomowanych poznańskich kancelariach. Aktualnie wpisany jest na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie.