Zakres usług

Prawo pracy

W ramach spraw z zakresu prawa pracy Kancelaria oferuje w szczególności:

Ø  prowadzenie wszelkich spraw przed sądami pracy (m.in. związane z rozwiązaniem stosunku pracy, o wynagrodzenia, o ustalenie treści umowy o pracę, wypadki przy pracy),

Ø  przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów,

Ø  sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy.