Zakres usług

Prawo karne

Kancelaria w zakresie prawa karnego oferuje w szczególności obronę w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz wykroczeniowych, jak również reprezentację pokrzywdzonych i oskarżycieli prywatnych.