Zakres usług

Nieruchomości

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie czynności prawnych w obrocie nieruchomościami, jak również w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Powyższe obejmuje między innymi:

Ø  zastępstwo procesowe przed sądami, w tym także administracyjnymi (np. postępowania o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, eksmisję, służebność przesyłu, bezumowne korzystanie z nieruchomości),

Ø  zastępstwo przed organami administracji publicznej w postępowaniach dotyczących nieruchomości,

Ø  przygotowywanie i opiniowanie umów w zakresie obrotu nieruchomościami,

Ø  kwestie prawne związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami – tak dla pośredników, jak i ich klientów,

Ø  sprawy wieczystoksięgowe.